Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym i autystycznym wymaga stosowania rozmaitych pomocy dydaktycznych. Muszą one zachęcić dziecko do pracy, aktywności, motywować do wysiłku. Mają one na celu usprawnianie szeroko rozumianego rozwoju psychofizycznego. Najczęściej skupiamy się na pomocach wzbudzających zainteresowanie poprzez kolor,dźwięk,atrakcyjność i estetykę oraz muszą odpowiadać potrzebom terapeutycznym.Ważnym elementem jest stymulacja i usprawnianie zaburzonych sfer rozwoju. Można wówczas liczyć, że praca bardziej efektywna. Ciekawe pomoce dydaktyczne można wykorzystać we wszystkich formach pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i autystycznym.

Pomoce dydaktyczne którymi dysponuje Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole ”Piękny Umysł” usprawniają:

- percepcję słuchową

- motorykę małą i dużą

- koordynację wzrokowo – słuchową

- czynności poznawcze

- konwencjonalne i niekonwencjonalne instrumenty muzyczne itp.: