Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Jak pomagamy dzieciom

Jak pomagamy dzieciom

 W naszym przedszkolu dziecko nauczy się samodzielności, przestrzegania zasad, komunikacji.Przedszkole nasze stara się wykorzystywać wiele nowoczesnych metod pedagogicznych wspomagających rozwój dzieci. Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Progran Aktywności i Komunikacji Knillów
  • Stymulacja polisensoryczna,
  • Integracja Sensoryczna,
  • Metoda Dobrego Startu,
  • Pedagogika zabawy,
  • Metoda F. Affolter,
  • Zabawy paluszkowe
  • Masaże, itp.
  • Metoda wg A.Tomatisa

Wszystkie te działania mają na celu wprowadzenie naszych dzieci w różnorodny świat, które je otacza i nabywanie przez nie nowych doświadczeń.Jaa