Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Zapraszamy

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą Przedszkola Terapeutycznego i Szkoły Terapeutycznej, które zostaną powołane przez kadrę doświadczonych specjalistów we wrześniu 2012 roku.

Przedszkole i Szkoła przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. U nas wsparcie otrzymają dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, upośledzeniem lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jeśli Państwa dziecko wymaga specjalistycznego wsparcia w rozwoju, pomocy w edukacji czy dostosowania warunków, metod i treści nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości, będzie mogło się kształcić i rozwijać pod opieką doświadczonych nauczycieli i terapeutów.

W naszym przedszkolu i szkole zrealizujemy z Twoim dzieckiem nie tylko program dydaktyczno- wychowawczy, ale także zapewnimy intensywne działania terapeutyczne, wspomagające Jego rozwój, zajęcia indywidualne i grupowe, warsztaty zajęciowe, zajęcia ze specjalistami, które przygotowują do prawidłowego funkcjonowania w systemie edukacji i środowisku społecznym.

Nasza szkoła jest nowoczesna i komfortowa, przyjazna dla dziecka z niepełnosprawnością, pozbawiona barier architektonicznych. Kameralne warunki sprawiają, że każde dziecko jest traktowane indywidulanie. Forma terapii jest przemyślana przez zespół terapeutów dzieci z autyzmem, oligofrenopedagogów, psychologa, logopedę, nauczyciela. Szczególnie uwagę przykładamy także do współpracy z rodzicami, którzy są dla nas partnerami w nauczaniu i terapii dziecka.

Trwa rekrutacja na rok 2013.