Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów Pięknego Umysłu

Tygodniowy harmonogram zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów Szkoły „Piękny Umysł” na okres wakacji 2016 r.

9:00-10:00  Zabawy dowolne wg zainteresowań:

                         - manipulacyjne - lepienie z plasteliny, masy solnej

                         - konstrukcyjne - zabawy klockami

                         - tematyczne - zabawa w zawody

                          - dydaktyczne - gry i zabawy planszowe, układanie puzzli

10:00-10:30   Śniadanie

10:30-12:00   Spacery, wyjścia

                          Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w szkole

                          Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci

                          Zajęcia plastyczno-techniczne

12:00-12:15    Czynności higieniczno-porządkowe

12:15-13:00    Obiad

13:00-15:00    Zabawy tematyczne wg zainteresowań dzieci

                           Ćwiczenia relaksacyjne

                           Bajkoterapia

                           Gry i zabawy stolikowe

Raz w tygodniu zostaną zorganizowane zajęcia:

                         -   Kulinarne

                         -  „Bajki naszych mam – stare kino”

                         -  Doświadczenia Małego Odkrywcy

                         -  Dzień Młodego Informatyka

                         - Muzyczne karaoke

Planujemy także raz na dwa tygodnie:

                        -  piknik w terenie

                        - lub wycieczkę