Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Nabór do "Pięknego Umysłu" trwa!

Pragniemy poinformować, iż trwa nabór do Niepublicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Piękny Umysł. Nauka w naszej placówce jest bezpłatna! Dzieci i uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Serdecznie zapraszamy!

Przedszkole i szkoła "Piękny Umysł" realizują podstawę programową MEN. Program zajęć przedszkolnych i szkolnych oraz terapeutycznych jet dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Niezwykle ważne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych podopiecznych, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Wspieramy nie tylko naszych naszych podopiecznych, ale również ich rodziców. Organizujemy cykliczne spotkania z rodzicami, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka. Rodzice mogą korzystać z porad i doświadczenia naszych terapeutów, by w każdym momencie czuli ich wsparcie.

Naszym priorytetem jest zapewnienie kompleksowej opieki w jednym przyjaznym rodzinie miejscu.

OFERUJEMY:

- wykwalifikowaną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi w różnymi rodzajami niepełnosprawności

- zajęcia indywidualne i grupowe w kameralnych grupach 3- lub 4- osobowych

- indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowane przez psychologów, pedagogów specjalnych oraz logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem  różnorodnych metod pracy

- ewaluację postępów dziecka

- możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu oraz dostęp do placu zabaw

- możliwość korzystania ze świetlicy

- możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia

- opieka psychologa, terapia SI, zajęcia logopedyczne, terapia Tomatisa, dogoterapia, felinoterapia, cavioterapia

Dzięki współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi nasi podopieczni mają możliwość realizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).